«

»

Οκτ 17 2016

11 χρόνια ἀρχιερατείας τοῦ ἐπισκόπου μας κ.κ. Κοσμᾶ

Ὁ μῆνας Ὀκτώβριος τοῦ 2005 ἦταν σημαντικός γιά τήν μητρόπολή μας, καθώς ἔγινε ἡ ἐκλογή τοῦ σεβασμιωτάτου ἐπισκόπου μας Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ.κ. Κοσμᾶ. Συμπληρώνονται λοιπόν 11 χρόνια ἀπό τήν εὐλογημένη ἡμέρα τῆς 5ης Ὀκτωβρίου 2005, ὁπότε ἡ ἱερά σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «ψήφοις κανονικαῖς» ἀνεβίβασε στόν ὕψιστο βαθμό τῆς ἱερωσύνης τόν ἀκάματο ἱεροκήρυκα καί λαοφιλή ἀρχιμανδρίτη π. Κοσμᾶ Παπαχρῆστο. Ἐνθυμούμαστε ὅλοι τόν ἐνθουσιασμό καί τό πανηγυρικό κλίμα κατά τήν χειροτονία στόν μητροπολιτικό ναό τῶν Ἀθηνῶν. Ὅπως ἀνέφερε ὁ λόγιος μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ.κ. Νικόλαος εἴμαστε χαρούμενοι ὄχι ἁπλῶς ἐπειδή πραγματοποιήθηκε ἡ ἐπιθυμία ὅλων μας, ἀλλά ἐπειδή τό θέλημά μας ἦταν καί θέλημα τοῦ Θεοῦ, πρᾶγμα πού εἶναι τό μεῖζον. Ὄντως λαοπρόβλητος καί θεόκλητος ὁ σεβασμιώτατος ποιμενάρχης μας.

Ἀνέλαβε λοιπόν μέ ζῆλο Θεοῦ ὁ π. Κοσμᾶς τήν διαποίμανση τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας καί μέχρι σήμερα πού συμπληρώθηκαν 11 χρόνια, διακρίνουμε στό πρόσωπό του τήν καλωσύνη, τήν ταπείνωση, τήν μείζονα τῶν ἀρετῶν διάκριση, τήν ἀπέραντη ἀγάπη πρός φίλους κι ἐχθρούς, τήν φιλοπονία. Πῶς νά ὁμιλήσει κανείς γιά τήν ἐργατικότητά του; Συνεχῶς ἐπισκέπτεται μικρές καί μεγάλες ἐνορίες, τά μοναστήρια, παντοῦ σέ χαρές καί λύπες εἶναι παρών νά ἱερουργήσει, νά κηρύξει, νά δώσει φῶς στή ζωή τῶν πιστῶν. Πολύ βοηθᾶ καί μέ τή διακονία του στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως. Τά χαρίσματα καί οἱ ἀρετές του τόν ἔχουν καταστήσει σέμνωμα ὄχι μόνο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀλλά καί πολύ πέραν αὐτῆς.

Εἴμαστε μάρτυρες πολλῶν περιστατικῶν ὅπου ἄνθρωποι ἀπό ἄλλες μητροπόλεις, μοναχοί τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ὄχι μόνον ἐκφράζονται μέ τά καλύτερα λόγια γιά τόν μητροπολίτη μας, πράγμα πού μᾶς χαροποιεῖ. Χαιρόμαστε πού ἔχουμε καλό πνευματικό πατέρα. Τά κείμενα, οἱ ὁμιλίες, οἱ παρεμβάσεις του σέ καίρια καί φλέγοντα ζητήματα τῆς ἐποχῆς μας πίπτουν ὄντως «ὡς δρόσος Ἀερμών» στίς ψυχές τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν καί φωτίζουν, καθαίρουν, ποδηγετοῦν πρός τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Φρονοῦμε ὅτι δέν ὑπάρχει πιστός ὁ ὁποῖος δέν ὠφελεῖται ὅταν συναστρέφεται, ὅταν ἀκούει τόν σεβασμιώτατο μητροπολίτη μας κ.κ. Κοσμᾶ.

Ταπεινά εὐχόμαστε ὁ Ἅγιος Θεός νά χαρίζῃ ὑγεία κατ’ ἄμφω στόν ἐπίσκοπό μας, νά τόν χαριτώνει ὥστε ἐπί πολλά χρόνια νά μᾶς εὐλογεῖ καί ἁγιάζει. Κοσμᾶ τοῦ σεβασμιωτάτου καί θεοπροβλήτου μητροπολίτου τῆς ἁγιωτάτης μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, ἡμῶν δέ πατρός καί ποιμενάρχου, πολλά τά ἔτη!

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.immyrtias.gr/11-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%e1%bc%80%cf%81%cf%87%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%e1%bf%a6-%e1%bc%90%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85/