«

»

Οκτ 25 2016

Ἅγιος Δημήτριος καί μαρτύριο

(Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ εἶναι ἀπομαγνητοφώνηση κηρύγματος τοῦ ἀειμνήστου θεολόγου-φιλολόγου Νικολάου Ἰω. Σωτηροπούλου στόν ἱερό ναό Ἁγίου Δημητρίου Ἀγρινίου στίς 26 Ὀκτωβρίου 2010.)

 

Σεβασμιώτατε πάτερ, σεβαστοί πατέρες, ἀδελφοί ὑπό Κυρίου ἠγαπημένοι καί εἰς ζωήν αἰώνιον τεταγμένοι, ἀδελφοί πού σᾶς ἀγάπησε ὁ Κύριος καί ὅρισε νά κατακτήσετε τήν ἀπέραντη αἰωνιότητα. Συγκινεῖται ἡ ψυχή βλέποντας σήμερα μέσα στό ἱερό βῆμα τόν ἐπίσκοπο καί ἕντεκα ἄλλους κληρικούς. Εἰς τύπον τοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἔντεκα καλῶν μαθητῶν Του. Τό κήρυγμά μου σήμερα σ΄ αὐτόν τόν ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀγρινίου ἀς θεωρηθεῖ ὡς ἕνα εἶδος μνημοσύνου γιά τόν ἀείμνηστο ἱερομόναχο καί ἀρχιμανδρίτη, τόν πατέρα Αὐγουστῖνο Ἀνδριτσόπουλο, χαρισματικό ἱεροκήρυκα, ὁ ὁποῖος προσφάτως ἔφυγε γιά τήν αἰωνιότητα. Ἐμεῖς λέμε ὅτι ἔφυγε προώρως, ἀλλ΄ ἡ Ἁγία Γραφή τί λέγει; «Τελειωθείς ἐν ὀλίγῳ, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς».

Ὁ Ἅγιος Δημήτριος, ἀδελφοί μου, διώχθηκε ἀγρίως, συνελήφθη, φυλακίσθηκε, βασανίσθηκε ἀγρίως καί ἐκτελέσθηκε. Καί ἀνεδείχθη μεγαλομάρτυς καί ἱεροκῆρυξ καί παγκόσμιος ἅγιος. Σ΄ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τῆς οἰκουμενικῆς ὀρθοδοξίας τιμᾶται ὁ ἅγιος Δημήτριος. Ἐπειδή ὁ ἅγιος Δημήτριος διώχθηκε καί μαρτύρησε, γι΄ αὐτό σήμερα ὁ Χριστός στό Εὐαγγέλιο ὁμιλεῖ γιά τούς διωγμούς καί τά μαρτύρια πιστῶν ἀνθρώπων. Ἀπευθύνεται στούς Ἀποστόλους Του καί διά τῶν Ἀποστόλων σέ ὅλους τούς πιστούς γενικῶς. Τί εἶπε ὁ Χριστός στούς Ἀποστόλους; Πῶς ἀρχίζει τό Εὐαγγέλιο; «Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους». Αὐτά σᾶς λέγω γιά νά ἔχετε ἀγάπη ὁ ἕνας πρός τόν ἄλλον. Ὁ Χριστός δίδαξε ἀγάπη ἀκόμη καί πρός τούς ἐχθρούς. Ἕνα πρᾶγμα πού στήν ἐποχή ἐκείνη ἐφάνη παράλογο, ὄχι ἁπλῶς παράδοξο. Λογικό φαινόταν νά ἀγαπάει κανείς τούς φίλους του καί νά μισεῖ τούς ἐχθρούς του. Ἀλλ΄ ὁ Χριστός εἶπε νά ἀγαπᾶμε καί τούς ἐχθρούς. Καί αὐτή ἡ ἐντολή εἶναι ὑψίστη σήμερα ἐντολή.

Ἀλλ΄ ἐνῶ ὁ Χριστός κήρυξε τήν ἀγάπη καί οἱ ἀληθινοί χριστιανοί ἔχουν πραγματική ἀγάπη ἀκόμη καί γιά τούς ἐχθρούς, ὁ κόσμος, ὁ ἄκοσμος κόσμος, ὁ ἄπιστος καί ἀντίθεος κόσμος ἀντί ἀγάπης ἐκδηλώνει μίσος καί διωγμό. Λέγει ὁ Χριστός στούς μαθητάς Του: «Ἐάν σᾶς μισεῖ ὁ κόσμος, νά ξέρετε ὅτι πρῶτα μίσησε Ἐμένα. Ἐάν σᾶς διώξει ὁ κόσμος, νά ξέρετε ὅτι πρῶτα δίωξε Ἐμένα».

Γιατί προλέγει στούς μαθητάς καί γενικά στούς πιστούς ὁ Χριστός τό μίσος τοῦ κόσμου καί τούς διωγμούς; Γιά νά μήν πέσουν οἱ μαθηταί καί οἱ ἄλλοι πιστοί ὅταν ἔρθουν διωγμοί, γιά νά μή πέσουν ἀπό τά σύννεφα, γιά νά προετοιμάζονται γιά τά δυσάρεστα πράγματα. Ἀλλά ἀκόμη καί νά καυχῶνται, νά χαίρουν καί νά καυχῶνται, διότι μέ τούς διωγμούς γίνονται μιμηταί τοῦ Κυρίου τους, τοῦ Χριστοῦ πού πρῶτος διώχθηκε.

Εἶναι μεγάλο πρᾶγμα, ἀδελφοί μου, νά διώκεται καί νά θυσιάζεται κανείς γιά τόν Χριστό, νά γίνεται μιμητής τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος μας.

Γιατί διώκονται οἱ πιστοί ἀπό τόν κόσμο; Γιά δύο λόγους. Θά σᾶς διώξει ὁ κόσμος, εἶπε ὁ Χριστός στούς μαθητάς καί διά τῶν μαθητῶν στούς χριστιανούς γενικῶς, διότι δέν εἶστε ἀπό τόν κόσμο. Δέν εἶστε σάν τόν κόσμο. Δέν ἀνήκετε στόν κόσμο, ἀλλ’ ἐγώ ὁ Χριστός σᾶς ξεχώρισα ἀπό τόν κόσμο καί σᾶς ἔκαμα δικούς μου. Ἐάν ἤσασταν τοῦ κόσμου, ὁ κόσμος ὡς ἰδικούς του θά σᾶς ἀγαποῦσε. Τώρα δέν εἶστε τοῦ κόσμου καί γι’ αὐτό σᾶς μισεῖ καί σᾶς διώκει ὁ κόσμος.

Ὁ ἄλλος λόγος: Ὁ κόσμος θά σᾶς διώκει γιά τό ὄνομά Μου, διότι πιστεύετε σέ μένα καί στόν Πατέρα πού μέ ἀπέστειλε στόν κόσμο. Πιστεύετε στή θεότητά μου. Ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου, δέ γίνεται ἀντικείμενο πίστεως ἀπό τόν κόσμο. Γιατί; Γιατί ὁ Χριστός ἔχει πολλά μή: μή αὐτό, μή ἐκεῖνο, μή τό ἄλλο. Μή στήν πορνεία καί στά σαρκικά ἁμαρτήματα, μή στήν λαιμαργία, μή στή ῥαστώνη, μή σέ τόσα ἄλλα πράγματα. «Κακοπάθησον» λέει ὁ Χριστός διά τοῦ ἀποστόλου Παύλου στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός τί εἶπε; Ὅποιος θέλει νά μέ ἀκολουθήσει, νά τό ξέρει, σ’ αὐτή τή ζωή δέν θά καλοπεράσει μαζί μου, θά σηκώσει σταυρό, θά θυσιαστεῖ, θά χύσει καί τό αἷμα του ἄν παραστεῖ ἀνάγκη, θά σταυρωθεῖ. Νά γιατί ὁ κόσμος δέν πιστεύει καί δέν ἀκολουθεῖ τό Χριστό. Διότι ὁ Χριστός σ’ αὐτό τόν κόσμο ζητεῖ θυσίες.

Ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου, μίλησε καί γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα. Τί εἶπε; Εἶπε πρῶτα: ἄν δέν ἐρχόμουν ἐγώ στόν κόσμο καί δέν κήρυττα καί δέν θαυματουργοῦσα, δέν θά εἴχαν ἁμαρτία οἱ ἄνθρωποι γιά τήν ἀπιστία τους. Ἀλλά ἦρθα στόν κόσμο, κήρυξα, ἔδειξα ὅτι στό πρόσωπό μου ἐκπληρώνονται οἱ προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γιά τόν μεσσία, εἶπα προφητεῖες γιά τό μέλλον πού ἐπίσης ἐκπληρώνονται, ἔκανα θαύματα ἐν κυριολεξίᾳ, γέμισα τήν Παλαιστίνη μέ θαύματα, θεράπευσα ἀνίατες ἀσθένειες, ἄνοιξα μάτια τυφλῶν καί τυφλοῦ ἐκ γενετῆς, ἔβγαλα δαιμόνια, ἀνέστησα νεκρούς, ἐπιβλήθηκα καί πάνω στά στοιχεῖα τῆς φύσεως γιά νά πιστεύσουν οἱ ἄνθρωποι. Δέν ἐπίστευσαν; Εἶναι ἄξιοι αἰωνίου καταδίκης.

Ἦρθα ἐγώ, θά ἔρθει καί ὁ Παράκλητος, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό Ὁποῖο (εἶπε ὁ Χριστός) ἐγώ θά στείλω ἀπό τόν Πατέρα. Γιατί ἀπό τόν Πατέρα; Διότι εἶπε στή συνέχεια, τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἀπό τόν Πατέρα ἐκπορεύεται. Ποῦ εἶναι ὁ Πάπας πού ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός τόν ὀνόμασε ἀντίχριστο; Ποῦ εἶναι ὁ Πάπας πού ἀλλοίωσε τό σύμβολο τῆς πίστεως κι ἐκεῖ πού λέει τό Πιστεύω «τό Πνεῦμα τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον», αὐτός πρόσθεσε filioque = ἐκπορεύεται καί ἀπ’ τόν Υἱό;

Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο ἐλάλησε στόν κόσμο, κήρυξε, ἔκανε θαύματα, ἁλίευσε τούς καλοπροαιρέτους ἀνθρώπους καί δημιούργησε ἀναριθμήτους Ἁγίους, μάρτυρες καί μεγαλομάρτυρες. Εἶναι πολλά ἑκατομμύρια οἱ μάρτυρες. Κι ὅλοι οἱ μάρτυρες εἶναι ἀποδείξεις ὅτι ἡ πίστη μας εἶναι ἀληθινή, δέν εἶναι παραμύθι, ὅπως λένε οἱ ἄπιστοι. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός, διότι ἄν δέν ἦταν ὁ Χριστός Θεός, πῶς θά λάμβαναν οἱ μάρτυρες δύναμη ὑπερφυσική νά νικήσουν τά φρικτά βασανιστήρια; Ἑκατομμύρια μάρτυρες, ἑκατομμύρια ἀποδείξεις τῆς ἀληθείας τῆς θρησκείας μας.

Τό ἀποκορύφωμα τῆς κακίας τοῦ κόσμου ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ. Τί εἶπε ὁ Χριστός στούς ἀποστόλους; Θά σᾶς κάνουν ἀποσυναγώγους. Τί θά πεῖ αὐτό; Οἰ Ἰουδαῖοι ἀρχιερεῖς θά σᾶς ἀφορίσουν. Καί ὁ κόσμος θά σᾶς φονεύσει, θά σᾶς θανατώσει. Καί θά νομίζουν οἱ φονιάδες σας ὅτι προσφέρουν λατρεία στό Θεό.

Ἀδελφοί μου, σήμερα διώκονται χριστιανοί; Καί σήμερα διώκονται. Δέν διαβάζετε, δέν ἀκοῦτε εἰδήσεις ὅτι μουσουλμᾶνοι πιάνουν χριστιανούς καί χριστιανές στίς ἡμέρες μας, τούς βασανίζουν καί τούς σφάζουν; Καί ἐδῶ στή χριστιανική πατρίδα, χριστιανοί ἀχρίστιανοι, κοσμικοί ἄπιστοι ἀνθρωποι, ἄσχετοι μέ τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία διώκουν τούς συνειδητούς χριστιανούς. Εἶσαι συνειδητός χριστιανός; Ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας; Σέ εἰρωνεύονται, σέ μυκτηρίζουν, σέ χλευάζουν, σέ κατακρίνουν ὡς ὀπισθοδρομικό, σκοταδιστή, μεσσαιωνικό, φανατικό, ἀκόμη καί τρελλό. Καί οἱ ἄρχοντες; Βαπτισμένοι κι αὐτοί χριστιανοί, ἀλλά κατά ἕνα τρόπο ξεβαπτισμένοι θέλουν νά καταργήσουν τά ἱερά σύμβολα τῆς θρησκείας μας, νά καταργήσουν τό σταυρό καί τίς εἰκόνες ἀπό τά δημόσια γραφεῖα κι ἀπ’ τά σχολεῖα. Ἔδιωξαν τόν παπά, τόν ἐξομολόγο ἀπό τά σχολεῖα. Ἐπέβαλαν μιά ταυτότητα χωρίς τήν ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος, καίτοι τρία ἑκατομμύρια καί πλέον Ἕλληνες ζήτησαν τήν ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος στίς ταυτότητες. Θέλουν νά καταργήσουν τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, μεταβάλλοντάς το ἀπό ὁμολογιακό σέ θρησκειολογικό.

Καί τώρα ἔχουν ἑτοιμάσει τή λεγομένη κάρτα τοῦ πολίτη, ἡ ὁποία μεταβάλλει τούς ἀνθρώπους σέ νούμερα, ἀριθμούς. Καί φακελλώνει ἠλεκτρονικά καί σκλαβώνει ἠλεκτρονικά τούς ἀνθρώπους. Ἕνας ἀστυνομικός γιά λόγους συνειδήσεως ἀρνήθηκε νά παραλάβει αὐτή τήν κάρτα καί τόν ἀπέλυσαν. Ἄτομο πού ὑπηρέτησε εἴκοσι χρόνια τήν πατρίδα κι ἔχει οἰκογένεια καί παιδιά. Καί τοῦ ἔκοψαν καί μισθό καί σύνταξη. Σεβασμιώτατε, ὅλη ἡ ἱεραρχία πρέπει νά ὑποστηρίξει αὐτό τό εὐλογημένο πτωχαδάκι. Στό μέλλον τά πράγματα θά γίνουν δυσκολότερα, οἱ διωγμοί περισσότεροι. Τήν ἐποχή τοῦ ἀντιχρίστου θά εὐφραίνονται οἱ ἀσεβεῖς, βλέποντας νά διώκονται οἱ χριστιανοί. Θά κάνουν τραπέζια, θά γλεντοκοποῦν καί θά ἀνταλάσσουν δῶρα, λέει ἡ Ἀποκάλυψις.

Μή φοβηθοῦμε, ἀδελφοί! Μήν πάθουμε πανικό! Θά πολεμήσουμε. Ὁ καλός σας ἐπίσκοπος πολεμεῖ τίς σκοτεινές δυνάμεις, εἶναι χαρά καί ἀγαλλίασις τῶν πιστῶν. Σύμψυχοι, μαζί του γιά νά νικήσωμε. Κι ἕνας μαζί μέ τόν Χριστό νικᾶ, πόσο μᾶλλον οἱ πολλοί.

Σφραγίζω τό κήρυγμά μου. Ἐμεῖς ἔχουμε μαζί μας, ποιόν; Αὐτόν πού μᾶς δημιούργησε. Ἔχουμε μαζί μας Αὐτόν πού ἔκανε τά ἄστρα, πού κυβερνᾶ τά σύμπαντα καί κάνει θαύματα μέσα στήν Ἐκκλησία. Κι Αὐτόν θά ἐπικαλούμεθα τίς δύσκολες στιγμές. Θά λέμε ὅ,τι εἶπε ὁ Νέστορας, ὁ μαθητής τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. «Θεέ τοῦ Δημητρίου βοήθει μοι». Κι ὁ Θεός τοῦ Δημητρίου καί Θεός τῆς Ἑλλάδος καί Θεός ὅλων τῶν πιστῶν θά μᾶς βοηθεῖ, θά μᾶς σώσει καί θά μᾶς ἀξιώσει βασιλείας ἀπερίγραπτης καί αἰωνίας. Ἀμῆν!

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.immyrtias.gr/%e1%bc%85%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%ae%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%af-%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%bf/