1491 – 1900

Το Ιερό Βήμα του Καθολικού. Ο αρχικός καμαροσκέπαστος ναΐσκος του 1200.

Το Ιερό Βήμα του Καθολικού. Ο αρχικός καμαροσκέπαστος ναΐσκος του 1200.

Η μακρά ζωή της μονής προϋποθέτει τη μοναχική οργάνωση, την αδελφότητα, η οποία παίρνει ζωή και δίνει ζωή στο μοναστήρι. Προΐσταται ο Ηγούμενος, αλλά η κοινότητα ολοκληρώνεται με τους μοναχούς. Αν οι επιγραφές που είδαμε πιο πάνω δίνουν στοιχεία για την ιστορία της, τα σωζόμενα ονόματα είναι σύμφυτα με τη ζωή της.

Τα ονόματα δεν σώζονται σε ενιαίες καταγραφές. Πολλά μνημονεύονται από τους διαδόχους τους, άλλα είναι γραμμένα σε επιγραφές, άλλα περιέχονται στους καταλόγους της «Προθέσεως», ή σε έγγραφα υπηρεσιακά.

Η προσπάθεια να καταγραφούν τα ονόματα ηγουμένων και μοναχών είναι ελλιπής. Θα ολοκληρωθεί ίσως όταν μελετηθούν λεπτομερέστερα τα έγγραφα της μονής.

Στον κατάλογο που ακολουθεί, οι μονές χρονολογίες αφορούν το έτος όπου αναφέρεται το όνομά τους. Οι διπλές χρονολογίες δίνουν την αρχή και το τέλος της διακονίας τους στη μονή. Όπου είναι δυνατό, δίνονται μικρά σχόλια για τη δράση τους.

     1491:

 • Ιερομόναχος Ιωακείμ.
 • Μοναχός Νικόδημος

(Ήταν αδέλφια κατά σάρκα. Τα ονόματά τους βρίσκονται σε επιγραφή σχετική με τη δεύτερη αγιογράφηση του αρχικού ναού, του σημερινού ιερού Βήματος, από τον Ξένο Διγενή. Συμμετείχαν στη δαπάνη και οι λαϊκοί αδελφοί τους Ευστάθιος και Θεόδωρος).

     1659:

 • Ηγούμενος ιερομόναχος Κοσμάς.
 • Μοναχός Ευγένιος μεγαλοδρυΐτης (Γιαννούλης, Αιτωλός)

(Δαπάνησαν για την αγιογράφηση της φορητής εικόνας της Θεοτόκου).

     1689 – 17/11/1712:

 • Ηγούμενος ιερομόναχος Γρηγόριος

(Ανακαίνισε τη Μονή. Πιθανώς ο ίδιος μερίμνησε το 1712 για την ανέγερση του παρεκκλησίου των Αρχαγγέλων, προσθήκη στον παλαιό νάρθηκα. Το παρεκκλήσιο κατεδαφίστηκε το 1903. Η επιγραφή που παλαιότερα σωζόταν, δεν είναι πλέον ευδιάκριτη. Ο Λουκόπουλος ανέγνωσε, προφανώς λανθασμένα, το δυσδιάκριτο όνομα του ηγουμένου Νεστόριος αντί Γρηγόριος).

     1711/1712 – 1747:

     (τελευταία μνεία)

 • Ηγούμενος Γεννάδιος

(Υπήρξε από τους πολύ δραστήριους Ηγουμένους της Μυρτιάς. Σε ηλικία 22 ετών του ανέθεσε – το έτος 1712 – ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Άρτης Νεόφυτος να «προστατεί» στη Μονή. Αγόρασε βιβλία, κτήματα, κατέγραψε την περιουσία της Μονής. Κατάρτισε ή συμπλήρωσε το βιβλίο της «Προθέσεως». Το 1747 έχτισε το μετόχι «εις τον Άγιον Νικόλαον εις τον Παλιουργιά».

[Το 1741 στο «Βραβείον» της Μονής (= κατάλογο εγγεγραμμένων μοναχών και λαϊκών για να μνημονεύονται στην Πρόθεση), αναγράφονται στην αρχή τα ονόματα Γρηγορίου, Γερμανού, Γενναδίου, Γαβριήλ, που εχρημάτισαν ηγούμενοι της Μονής, και άλλων, που κατέθεσαν τις «διατεταγμένες» 3.000 άσπρα για την εγγραφή τους. Χρονολογικά στοιχεία για τους ηγουμένους Γερμανό και Γαβριήλ (ασφαλώς πριν από το 1741) δεν είναι γνωστά].

     1815:

     (μαρτυρία)

 • Ηγούμενος Αθανάσιος

(Διάδοχος Γενναδίου – Λυτό φύλλο του 1838).

     1815:

     (μαρτυρία)

     Θάνατος ηγουμένου Παϊσίου (;)

(«επόθανεν» και ερήμωσε το μοναστήρι – το όνομα από μεταγενέστερη προσθήκη σε λυτό φύλλο του 1838, μάλλον από παραδρομή, αντί Αθανάσιος. Το όνομα δεν πρέπει να περιληφθεί στον κατάλογο).

     1815:

Έκθεση Παγκρατίου για την κατάσταση της μονής στο ίδιο λυτό φύλλο του 1838, όπως και οι προηγούμενες εγγραφές: Τον Ιούνιο του 1815 ζούσαν ακόμη οι γέροντες Γεώργης Καρανίκας (ετών 77), Γεώργης Ντόβας (ετών 98), Δημήτριος Μυλωνάς (ετών 98), Ιωάννης Ρουσκιώτης (ετών 75).

     1816:

     (μαρτυρία)

 • Ηγούμενος Ιγνάτιος

«Υποταζόμενος του Παγκρατίου» (σε παράφυλλο Παλαιάς Διαθήκης – Λουκ. σ. 313).

     1835:

Επί Βαυαροκρατίας διαλύονται οι Μονές της περιοχής και διατάσσεται η συνέλευση των μοναχών στην Ιερά Μονή Μυρτιάς. Η Μυρτιά διατηρήθηκε και εκλέχθηκε ηγούμενος ο Παγκράτιος (λυτό έγγραφο).

     1835:

 • Ηγούμενος ιερομόναχος Παγκράτιος.
 • Μοναχοί: Αμβρόσιος ιερομόναχος, Βαρθολομαίος ιερομόναχος.

Σημαντική μορφή της Μονής (πιθανόν να ασκεί καθήκοντα από νωρίτερα, όπως φαίνεται από το λυτό φύλλο του 1838, όταν, το 1815 είχε σταλεί να «προστατεύσει» στη Μονή).

(Στο λυτό φύλλο του 1838 ο ηγούμενος Παγκράτιος καταγράφει την περιουσία της διαλυμένης και καταχρεωμένης Μονής. Φυτεύει το έτος 1821 αμπέλι στον κάμπο, ανασυγκροτεί το ελαιοτριβείο και αναπτύσσει δραστηριότητες.

     1845:

     (μνεία)

 • Ηγούμενος ιερομόναχος Παγκράτιος Ιωάννου.
 • Μοναχοί: Άνθιμος Θάνου (Σαβελώνας), Βαρθολομαίος Κουβέλης, Παρθένιος Λιανός.

     1860:

     (μνεία)

 • Ηγούμενος ιερομόναχος Βαρθολομαίος.
 • Μοναχοί: Άνθιμος, Βαρθολομαίος.

     1891:

 • Ηγούμενος αρχιμανδρίτης Θ. Ι. Σέρβος.

(Παράδοση – παραλαβή ιερών λειψάνων της μονής στον ιερομόναχο Γρηγόριο Παπανικολάου – λυτό φύλλο).

 

Η μοναστική αδελφότητα των ετών 1971-1973. Στο μέσον ο τότε καθηγούμενος και σημερινός ηγούμενος της Μονής Δοχειαρίου αρχιμ. Γρηγόριος Ζουμής

1900 – 2000

    1900:     (μαρτυρία) Ζουν στην Ιερά Μονή Μυρτιάς τρεις ιερείς και τέσσερις μοναχοί επί αρχιερέως Παρθενίου Ακύλα. Πριν από το 1950, άγνωστο για πόσο διάστημα, φαίνεται ότι η μονή λειτούργησε ως γυναικεία. Η έλλειψη πληροφοριών οφείλεται στις καταστροφές του πολέμου.     1954 – 1957: Ηγούμενος ιερομόναχος Αυγουστίνος Κατσιμπίρης.     1958: Ηγούμενος Θεόκλητος Σπύρου. …

Δες τη σελίδα »

Αρχιμανδρίτης Ιωσήφ Ζωγράφος.

2000 – Σήμερα

     2000 – 2006: Ηγούμενος αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Ράπτης. Μοναχοί: ιερομόναχος Απόστολος Καστανάς, μοναχός Αυγουστίνος Ανδριτσόπουλος.      2006 – 2007: Ηγούμενος αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Ντζάθας. Μοναχοί: ιερομόναχος Απόστολος Καστανάς, μοναχός Αυγουστίνος Ανδριτσόπουλος.      2007 – 2010: Ηγούμενος αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Ανδριτσόπουλος. Μοναχός: αρχιμανδρίτης Απόστολος Καστανάς.      2010: Ηγούμενος αρχιμανδρίτης Ιωσήφ Ζωγράφος. Μοναχός: αρχιμανδρίτης Απόστολος …

Δες τη σελίδα »

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://www.immyrtias.gr/iera-moni/kathigoumenoi/1491-1900/