Καθηγούμενοι

  • 1491 – 1900
  • 1900 – 2000
  • 2000 – Σήμερα

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://www.immyrtias.gr/iera-moni/kathigoumenoi/

Μερική άποψη της Βιβλιοθήκης και του αναγνωστηρίου της Ιεράς Μονής.

Η Βιβλιοθήκη

Δεν σώζονται πλήρεις κατάλογοι ή άλλα στοιχεία που να μαρτυρούν την ύπαρξη οργανωμένης Βιβλιοθήκης στη μονή. Σώζονται όμως μαρτυρίες σε έγγραφα, που καταγράφουν, ανάμεσα σε άλλα περιουσιακά στοιχεία, και βιβλία, καθώς και αναφορές για αγορά βιβλίων, κυρίως από τον δραστήριο ηγούμενο Γεννάδιο. Οι μνείες αυτές είναι σημαντικές μαρτυρίες, αλλά η εικόνα που δίνουν είναι ασαφής, …

Δες τη σελίδα »

Το Ιερό Βήμα του Καθολικού. Ο αρχικός καμαροσκέπαστος ναΐσκος του 1200.

1491 – 1900

Η μακρά ζωή της μονής προϋποθέτει τη μοναχική οργάνωση, την αδελφότητα, η οποία παίρνει ζωή και δίνει ζωή στο μοναστήρι. Προΐσταται ο Ηγούμενος, αλλά η κοινότητα ολοκληρώνεται με τους μοναχούς. Αν οι επιγραφές που είδαμε πιο πάνω δίνουν στοιχεία για την ιστορία της, τα σωζόμενα ονόματα είναι σύμφυτα με τη ζωή της. Τα ονόματα δεν …

Δες τη σελίδα »

DSC_5349

1900 – 2000

    1900:     (μαρτυρία) Ζουν στην Ιερά Μονή Μυρτιάς τρεις ιερείς και τέσσερις μοναχοί επί αρχιερέως Παρθενίου Ακύλα. Πριν από το 1950, άγνωστο για πόσο διάστημα, φαίνεται ότι η μονή λειτούργησε ως γυναικεία. Η έλλειψη πληροφοριών οφείλεται στις καταστροφές του πολέμου.     1954 – 1957: Ηγούμενος ιερομόναχος Αυγουστίνος Κατσιμπίρης.     1958: Ηγούμενος Θεόκλητος Σπύρου. …

Δες τη σελίδα »

Αρχιμανδρίτης Ιωσήφ Ζωγράφος.

2000 – Σήμερα

     2000 – 2006: Ηγούμενος αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Ράπτης. Μοναχοί: ιερομόναχος Απόστολος Καστανάς, μοναχός Αυγουστίνος Ανδριτσόπουλος.      2006 – 2007: Ηγούμενος αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Ντζάθας. Μοναχοί: ιερομόναχος Απόστολος Καστανάς, μοναχός Αυγουστίνος Ανδριτσόπουλος.      2007 – 2010: Ηγούμενος αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Ανδριτσόπουλος. Μοναχός: αρχιμανδρίτης Απόστολος Καστανάς.      2010: Ηγούμενος αρχιμανδρίτης Ιωσήφ Ζωγράφος. Μοναχός: αρχιμανδρίτης Απόστολος …

Δες τη σελίδα »