Ιερά Μονή

 • 1Ιστορικό
 • Το Καθολικό
  • Αρχιτεκτονική Μορφή
  • Αγιογραφικός Διάκοσμος
  • Επιγραφές
  • Φορητές Εικόνες
 • Τα Παρεκκλήσια
 • Η Βιβλιοθήκη
  • Η «Πρόθεσις»
 • Το Κρυφό Σχολειό
 • Καθηγούμενοι
  • 1491 – 1900
  • 1900 – 2000
  • 2000 – Σήμερα
 • Μητροπολίτης Παύλος Καρβέλης
 • Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών
 • Εορτές – Πανηγύρεις
  • 21 Νοεμβρίου – Τα Εισόδια της Θεοτόκου
  • Πρώτη Κυριακή Οκτωβρίου – Σύναξη Παναγίας Μυρτιωτίσσης
  • 15 Αυγούστου – Κοίμηση της Θεοτόκου
 • Εκδηλώσεις

In this section